REGULAMIN programu ambasador

Organizator programu

Organizatorem programu jest firma Jesz Lepiej Sp z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790147, NIP: 7010929675, REGON: 38358765200000, poczta elektroniczna: info@cofu.pl, telefon: +48 732 577 578. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki programu Ambasador. Organizator jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cofu.pl.

Sklep internetowy/Sklep  –program związany jest z promocją oferty produktów dostępnych pod adresem sklepu internetowego https://www.cofu.pl

nie-klient – osoba fizyczna, która nie dokonała ani jednej transakcji (zakupu dowolnego BOXa) w sklepie internetowym


I. Adresaci programu

 1. Do programu może przystąpić każdy obecny klient sklepu internetowego www.cofu.pl, który na dzień przystąpienia do programu dokonał zakupu dowolnego BOXa na www.cofu.pl

II. Warunki szczegółowe

 1. Każdy obecny klient może przystąpić do niniejszego programu
 2. Przystąpienie do programu odbywa się w chwili kiedy klient wyśle na adres info@cofu.pl adres e-mail oraz imię osoby, której polecił usługi organizatora. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „ambasador”
 3. Organizator prześle na podany przez klienta adres e-mail kupon rabatowy w wysokości 20% na dowolny produkt (BOX)
 4. W zamian za przesłanie adresu e-mail oraz imienia osoby, której klient polecił usługi organizatora, klient otrzyma kupon rabatowy na dowolny BOX w wysokości 20% lub w przypadku gdy obecny klient COFU jest subskrybentem rabat można wymienić na jedno danie gratis.
 5. Warunkiem otrzymania rabatu przez klienta jest:
  • złożenie zamówienia przez nie-klienta na dowolny BOX z podaniem wskazanego przez klienta imienia oraz adresu e-mail
  • adres dostawy oraz dane osobowe osoby poleconej (nie klienta) musi być inny niż dotychczasowy adres dostawy BOXów klienta, który polecił usługi COFU
 6. Klient może zgłosić do 5 adresów e-mail oraz imion osób, którym polecił usługi COFU
 7. Program trwa od 08.03.2022 do odwołania