REGULAMIN programu ambasador „oszczędź 100 zł”.

Organizator programu

Organizatorem programu jest firma Jesz Lepiej Sp z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790147, NIP: 7010929675, REGON: 38358765200000, poczta elektroniczna: info@cofu.pl, telefon: +48 732 577 578. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki programu Ambasador. Organizator jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cofu.pl.

Sklep internetowy/Sklep  –program związany jest z promocją oferty produktów dostępnych pod adresem sklepu internetowego https://www.cofu.pl

nie-klient – osoba fizyczna, która nie dokonała ani jednej transakcji (zakupu dowolnego BOXa) w sklepie internetowym


I. Adresaci programu

 1. Do programu może przystąpić każdy obecny klient sklepu internetowego www.cofu.pl, który na dzień przystąpienia do programu dokonał zakupu dowolnego BOXa na www.cofu.pl

II. Warunki szczegółowe

 1. Każdy obecny klient może przystąpić do niniejszego programu
 2. Przystąpienie do programu odbywa się w chwili kiedy klient wyśle na adres info@cofu.pl adres e-mail oraz imię osoby, której polecił usługi organizatora. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „ambasador”
 3. Organizator prześle na podany przez klienta adres e-mail kupon zniżkowy w wysokości 20 zł na dowolny produkt (BOX, za wyjątkiem BOXów testowych)
 4. W zamian za przesłanie adresu e-mail oraz imienia osoby, której klient polecił usługi organizatora, klient otrzyma również kupon zniżkowy na dowolny BOX w wysokości 20 zł.
 5. Warunkiem otrzymania rabatu przez klienta jest:
  • złożenie zamówienia przez nie-klienta na dowolny BOX z podaniem wskazanego przez klienta imienia oraz adresu e-mail
  • adres dostawy oraz dane osobowe osoby poleconej (nie klienta) musi być inny niż dotychczasowy adres dostawy BOXów klienta, który polecił usługi COFU
  • kupon zostanie przekazany w przeciągu 2 dni roboczych od daty realizacji zamówienia przez nie-klienta ze zniżką
 6. Klient może zgłosić do 5 adresów e-mail oraz imion osób, którym polecił usługi COFU i za każde zrealizowane przez nie-klienta zamówienie z rabatem klient otrzyma 20 zł zniżki
 7. Zniżek nie można sumować do jednego zamówienia
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zniżki i/lub zwrotu wpłaconej przez nie-klienta kwoty na poczet realizacji zamówienia i odstąpienia od jego realizacji w przypadku naruszenia zasad programu w szczególności gdy zamówienie ze zniżką przeznaczoną dla nie-klienta będzie w rzeczywistości zamówieniem złożonym przez lub w imieniu obecnego klienta polecającego usługi organizatora. W takim przypadku organizator dokona dezaktywacji wszystkich przekazanych kodów klientowi oraz nie-klientom poleconym przez tego klienta.
 9. Program trwa od 08.03.2022 do odwołania