REGULAMIN PROMOCJI-Black Friday 2023

Organizator promocji

Organizatorem promocji jest firma Jesz Lepiej Sp z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790147, NIP: 7010929675, REGON: 38358765200000, poczta elektroniczna: info@cofu.pl, telefon: +48 732 577 578. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki promocji. Organizator jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cofu.pl.

Sklep internetowy/Sklep  – promocja dotyczy oferty produktów dostępnych pod adresem sklepu internetowego https://www.cofu.pl


I. Adresaci promocji

  1. Z promocji może skorzystać każda osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego produktu-BOXa na stronie sklepu internetowego www.cofu.pl

II. Warunki szczegółowe

  1. W ramach promocji do każdego zamówionego i opłaconego BOXa z 2 lub 3 daniami klient otrzyma w prezencie kupon o wartości 15 zł (Midi BOX 2 dania) lub 20 zł (MAXI BOX 3 Dania) do zrealizowania na kolejne zamówienie na zamówienie o tej samej lub wyższej wartości
  2. Kod można wykorzystać na zamówienie z dostawą do dnia 6 grudnia 2023
  3. Kupon zostanie przesłany na adres e-mail podany w promocyjnym zamówieniu
  4. Promocja trwa od 23.11.2023 do 24.11.202
  5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami w szczególności z kuponami promocyjnymi